Other articles related with "

X712

":
  GU Ke-Jun, XU Bo, GU Dong-Xiang, ZHANG Si-Mei, ZHANG Chuan-Hui, SHI Zu-Liang, YANG Si-Jun
  Straw/Grain Ratio of Wheat and Vertical Distribution of Wheat Straw in Jiangsu Province
    Journal of Ecology and Rural Environment   2015 Vol.31 (2): 249-255 [Abstract] (997) [PDF 868 KB] (1672)
  YUN Li, YANG Tian-Xue, XI Bei-Dou, WU Kun, LI Xiang, CHEN Bin, YANG Ting, REN Yu-Qing
  Dynamics of Water Suction of Corn Stalks in Alakli Treatment and Its Relationships With Physicochemical Indexes
    Journal of Ecology and Rural Environment   2014 Vol.30 (3): 398-402 [Abstract] (614) [PDF 898 KB] (1803)
  LI Ping, WEI Xiu-Li, JIANG Tao, LI Ping, ZHENG Ji-Shu, GAO Li-Hong
  Simulation of Structure and Biogas Production Properties of Corn Stalk Relative to Pretreatment Method
    Journal of Ecology and Rural Environment   2014 Vol.30 (1): 84-89 [Abstract] (563) [PDF 1565 KB] (1560)
  CHEN Lin, QIAO Zhi-Gang, LI Lian-Qing, PAN Gen-Xing
  Effects of Biochar-Based Fertilizers on Rice Yield and Nitrogen Use Efficiency
    Journal of Ecology and Rural Environment   2013 Vol.29 (5): 671-675 [Abstract] (725) [PDF 868 KB] (2077)
  GU Ke-Jun, ZHANG Si-Mei, XU Bo, ZHANG Heng-Gan, YANG Si-Jun
  Estimation of Total and Collectable Amounts of Rice Straw in Jiangsu Province
    Journal of Ecology and Rural Environment   2012 Vol.28 (1): 32-36 [Abstract] (1262) [PDF 603 KB] (1608)
  FANG Wen-Jie, LIU Guang-Qing-;, KANG Jia-Li, LIU Yan-Ping, LI Xiu-Jin
  Effect of Retting on Biogas Generation of Rice Straws Under Anaerobic Digestion
    Journal of Ecology and Rural Environment   2007 Vol.23 (4): 63-66 [Abstract] (841) [PDF 391 KB] (1785)
  YANG Yun, HUANG Yao, JIANG Ji-Feng
  Influence of soil properties on N2O emission from vegetable soils in winter
    Journal of Ecology and Rural Environment   2005 Vol.21 (2): 7-12 [Abstract] (682) [PDF 155 KB] (1742)