Other articles related with "Q9":
  MA Zheng-yan, LI Jia-qi, WAN Ya-qiong, LI Yan-kuo, SHAN Ji-hong, WANG Zhen-yu, SHAO Rui-qing, ZHANG Chao, LI Xiao-ying
  Regional Differences in the Spatial Distribution and Activity Rhythms of Muntjacs in Subtropical Forests
    Journal of Ecology and Rural Environment   2024 Vol.40 (2): 222-232 [Abstract] (3) [PDF 1723 KB] (10)
  SU Jing, RUI Han-yi, ZHU Qin-yuan, ZHANG Wei-dong, WU Qiu-ju, LI Shi-mei, LIU Guo-qiang, ZHU Lin
  Temporal and Spatial Evolution of Habitat Quality and Its Topographic Gradient Effect in Xinzhou City Based on InVEST Model from 1985 to 2020
    Journal of Ecology and Rural Environment   2023 Vol.39 (12): 1525-1533 [Abstract] (52) [PDF 7515 KB] (94)
  DING Hong-hao, HE Hong-bin, LI Jia-lei, SUN Ran-hao
  Impacts of Urbanization and Natural Background on Ecosystem Service Tradeoffs: A Case Study of Luoyang City
    Journal of Ecology and Rural Environment   2023 Vol.39 (12): 1568-1579 [Abstract] (58) [PDF 4199 KB] (82)
  HUAN Zhi-qun, GENG Xing-min, XU Xiao-rong, LIU Wei, ZHU Zun-ling, TANG Ming
  Potential Geographical Distribution of Michelia martinii under Different Climate Change Scenarios Based on MaxEnt Model
    Journal of Ecology and Rural Environment   2023 Vol.39 (10): 1277-1287 [Abstract] (84) [PDF 12770 KB] (54)
  TANG Yu-qi, SHANG Yi-jun, ZHU Wei-hong, CAO Guang-lan
  Effects of Restoration Succession Years of Abandoned Paddy Fields on Plant Community Diversity in Jingxin Wetland
    Journal of Ecology and Rural Environment   2023 Vol.39 (9): 1180-1187 [Abstract] (63) [PDF 1405 KB] (28)
  ZHANG Ying-lei, WU Yan-hui, LIU Hong-yu, LI Yu-feng, QIU Chun-qi, ZHOU Shi-wei, HUANG Wan-chun, ZHOU Yong
  Study on Ecological Degradation Diagnosis of Suaeda salsa in Coastal Wetland Based on Changes of Soil Moisture and Salinity Content
    Journal of Ecology and Rural Environment   2023 Vol.39 (8): 1067-1076 [Abstract] (86) [PDF 3108 KB] (73)
  WANG Yue, LI Jia-ke, MO Shu-hong, ZHENG Xing, KONG Yun
  Visualization Analysis of the Research Status and Hotspots Track for Literature on Interactions between Microplastics and Microalgae
    Journal of Ecology and Rural Environment   2023 Vol.39 (7): 839-852 [Abstract] (145) [PDF 1721 KB] (131)
  XIE Li-hong, HUANG Qing-yang, CAO Hong-jie, WANG Ji-feng, WANG Jian-bo, NI Hong-wei
  Spatial Distribution Pattern of Quercus mongolica Population in Wudalianchi Volcanoes, China
    Journal of Ecology and Rural Environment   2023 Vol.39 (7): 896-906 [Abstract] (81) [PDF 962 KB] (41)
  LI Bi-cheng, ZHANG Chen-xi, JI Yu-xiang, SUN Tan-feng, DING Yi-min, ZHANG Wei, XIE Han-bin, WANG Jun-fu, ZHANG Yun-fei, LI Xue-mei, WANG Xiao-ming, YANG Gang
  Analysis of the Accuracy of Artificial Intelligence Recognition and Artificial Recognition of Camera Traps Images: An Example of Macaca mulatta Monitoring on Dajinshan Island, Shanghai
    Journal of Ecology and Rural Environment   2023 Vol.39 (7): 918-923 [Abstract] (141) [PDF 2647 KB] (94)
  CHEN Shui-fei, XU Hui, CHEN Shi-pin, LIN Wen-jun, XU Xian-jun, GE Xiao-min, ZHANG Ai-guo, DING Hui
  Altitudinal Patterns of the Plant Fruit Type Spectrum in Wuyishan National Park
    Journal of Ecology and Rural Environment   2023 Vol.39 (3): 353-359 [Abstract] (181) [PDF 1189 KB] (91)
  WANG Yan-mei, FAN Shi-xiang, ZHANG Wen-wen, ZENG Wei, HU Yuan-fang, CUI Peng, LUO Xu
  Seasonal Variation and Vertical Distribution of Bird Diversity in Wenshan, Yunnan Province
    Journal of Ecology and Rural Environment   2023 Vol.39 (3): 369-377 [Abstract] (436) [PDF 1724 KB] (160)
  YE Peng-cheng, ZHAO Xiao, CHEN Hui, SI Qin, WU Jian-yong
  Species Diversity Characteristics of Native Seed Plants in Eastern Coastal Area of Jiangsu:A Case Study of Guanyun County
    Journal of Ecology and Rural Environment   2023 Vol.39 (2): 197-206 [Abstract] (247) [PDF 1054 KB] (96)
  AN Ke-li, LI Yu-rong, XIONG Dong-yang, LIU Guan, LI Guo-qing
  Geographic Patterns and Environmental Determinants of Seed Plants Species Richness in the Loess Plateau
    Journal of Ecology and Rural Environment   2023 Vol.39 (1): 80-89 [Abstract] (170) [PDF 1668 KB] (99)
  YANG Xiao-xing, LI Shao-bin, CHEN Tian-en, XIE Zhao-hui
  Bird Diversity of Baigui Lake Natural Reserve in Winter
    Journal of Ecology and Rural Environment   2023 Vol.39 (1): 90-96 [Abstract] (183) [PDF 1566 KB] (263)
  XIANG Jiao, ZHOU Tian-xiang, GUO Zhen-shan, MAO Ze-en, HUANG Jin-yan, ZHANG Jin-dong
  Selection and Utilization of Microhabitats by Ungulates on the Earthquake Damaged Sites in Autumn
    Journal of Ecology and Rural Environment   2022 Vol.38 (11): 1456-1463 [Abstract] (122) [PDF 1681 KB] (84)
  KONG Jing, JI Xin-yue, WANG Peng-cheng, YANG Guo-dong, YU Yuan-chun
  Spatial Distribution and Environmental Interpretation of Casuarina equisetifolia Communities on Nanji Island
    Journal of Ecology and Rural Environment   2022 Vol.38 (7): 882-889 [Abstract] (273) [PDF 2657 KB] (59)
  WANG Yan, CHENG Yu-wen, DONG Zhe-han, ZHANG Shang-ming-yu, HE Xing-cheng, ZHONG Yu-hua, WU Yong-jie
  Diversity and Distribution of Birds in Zhaojue County, Sichuan Province
    Journal of Ecology and Rural Environment   2022 Vol.38 (7): 909-914 [Abstract] (439) [PDF 1284 KB] (181)
  DENG Nan, TIAN Yu-xin, SONG Qing-an, TIAN Fei, MA Feng-feng, LUO Xue-wei, LI De-xian, YAN Jing-fen
  Characteristics of Microbial Structure of Typical Plant Communities in South Dongting Lake Poplar Clearing Area
    Journal of Ecology and Rural Environment   2022 Vol.38 (7): 915-924 [Abstract] (328) [PDF 4443 KB] (139)
  FAN Yi, ZHAO Mu-dan, WANG Jian
  Long Time Series Changes of Vegetation EVI and the Natural Influencing Factors in Qinling-Daba Mountains Area
    Journal of Ecology and Rural Environment   2022 Vol.38 (6): 733-743 [Abstract] (215) [PDF 4425 KB] (135)
  LIN Yan-min, NAN Xiong-xiong, HU Zhi-rui, LI Xin-qing, WANG Fang
  Fractional Vegetation Cover Change and Its Evaluation of Ecological Security in the Typical Vulnerable Ecological Region of Northwest China:Helan Mountains in Ningxia
    Journal of Ecology and Rural Environment   2022 Vol.38 (5): 599-608 [Abstract] (216) [PDF 2068 KB] (85)
  YANG Nan, WANG Bin, CHENG Yue-hong, ZHONG Xue, FENG Xi, HU Qiang, JIN Yi-guo
  Spatio-temporal Dynamic and Habitat Selection of Galliformes in the Alpine Ecosystem: Case Study from Wolong National Nature Reserve, Sichuan
    Journal of Ecology and Rural Environment   2022 Vol.38 (3): 319-326 [Abstract] (283) [PDF 1986 KB] (158)
  ZHU Guang, WANG Xue, ZHANG Wen-wen, WU Yi, YONG Fan, LI Chun-lin, CUI Peng
  Effects of Urban Landscape Pattern on Bird Community: A Case Study of Lishui District, Nanjing
    Journal of Ecology and Rural Environment   2022 Vol.38 (3): 327-333 [Abstract] (406) [PDF 1309 KB] (361)
  SHA Sha, ZHANG Guang-fu, SHAO Li-yuan
  Diversity and Biogeographical Analysis of Lycophytes and Ferns in Jiangsu Province, China
    Journal of Ecology and Rural Environment   2022 Vol.38 (2): 194-200 [Abstract] (342) [PDF 1671 KB] (92)
  LIU Jing, WEI Gang, HE Yu-xiao, LI Shi-ze, XU Ning, XU Hai-gen
  Species Composition and Population Dynamics of Amphibian Species Diversity in Leigongshan, Guizhou
    Journal of Ecology and Rural Environment   2022 Vol.38 (2): 201-208 [Abstract] (447) [PDF 4962 KB] (86)
  ZENG Jing-yuan, HU Jie, SONG Jing-shu, WAN Ya-qiong, GUO Zhi-hong, SONG Sen, LI Jia-qi
  A Survey of Mammal and Bird Diversity Using Camera-trapping in Liupanshan National Nature Reserve in Ningxia
    Journal of Ecology and Rural Environment   2022 Vol.38 (2): 209-216 [Abstract] (322) [PDF 14079 KB] (103)
  JIN Ya-qin, TAO Ji-song, WANG De-man, LI Dong-lin
  Population Structure and Spatial Distribution Pattern of Emmenopterys henryi in Liankang Mountain Natural Reserve, Henan Province.
    Journal of Ecology and Rural Environment   2022 Vol.38 (1): 52-60 [Abstract] (245) [PDF 1016 KB] (118)
  FU Ai-hua, GAO Er-hu, BU Ri-gu-de, CHEN Min-hao, TI Yang, LUAN Xiao-feng
  Prediction of Wintering Habitat and Analysis on Status of Protection for Eurasian Spoonbill (Platalea leucorodia) in China.
    Journal of Ecology and Rural Environment   2022 Vol.38 (1): 69-75 [Abstract] (242) [PDF 2061 KB] (150)
  WANG Gen-mei, CHEN Jie, FAN Zhi-xin, ZHANG Huan-chao, XIANG Jian
  The Shift of Bacterial Community Structure in Coastal Saline-alkaline Soil upon Addition of Different Organic Materials
    Journal of Ecology and Rural Environment   2022 Vol.38 (1): 85-95 [Abstract] (485) [PDF 2872 KB] (153)
  LI Hong-qun, NIU Chang-hui, YUAN Xiao-qing, HUO An-ping, SHANG Wei, LIU Jiang-cheng, HAN Pei-shi, ZHANG Yun-chao, JIAN Ning
  Predicting the Potential Distribution Area of Moschus moschiferus Using the MaxEnt Model in the Huanglong Mountains, Shaanxi Provinc
    Journal of Ecology and Rural Environment   2021 Vol.37 (12): 1616-1622 [Abstract] (434) [PDF 1062 KB] (147)
  XIN Yue, ZOU Cai-yu, WANG Lei, LIU Jin-e, LI Xiu-zhen
  The Evaluation of an Ecological Engineering System for the Utilization of Spartina alterniflora in Chongming Dongtan
    Journal of Ecology and Rural Environment   2021 Vol.37 (11): 1394-1403 [Abstract] (601) [PDF 1070 KB] (197)