Other articles related with "Q9":
  AN Ke-li, LI Yu-rong, XIONG Dong-yang, LIU Guan, LI Guo-qing
  Geographic Patterns and Environmental Determinants of Seed Plants Species Richness in the Loess Plateau
    Journal of Ecology and Rural Environment   2023 Vol.39 (1): 80-89 [Abstract] (25) [PDF 1668 KB] (17)
  YANG Xiao-xing, LI Shao-bin, CHEN Tian-en, XIE Zhao-hui
  Bird Diversity of Baigui Lake Natural Reserve in Winter
    Journal of Ecology and Rural Environment   2023 Vol.39 (1): 90-96 [Abstract] (32) [PDF 1566 KB] (21)
  XIANG Jiao, ZHOU Tian-xiang, GUO Zhen-shan, MAO Ze-en, HUANG Jin-yan, ZHANG Jin-dong
  Selection and Utilization of Microhabitats by Ungulates on the Earthquake Damaged Sites in Autumn
    Journal of Ecology and Rural Environment   2022 Vol.38 (11): 1456-1463 [Abstract] (37) [PDF 1681 KB] (21)
  KONG Jing, JI Xin-yue, WANG Peng-cheng, YANG Guo-dong, YU Yuan-chun
  Spatial Distribution and Environmental Interpretation of Casuarina equisetifolia Communities on Nanji Island
    Journal of Ecology and Rural Environment   2022 Vol.38 (7): 882-889 [Abstract] (139) [PDF 2657 KB] (30)
  WANG Yan, CHENG Yu-wen, DONG Zhe-han, ZHANG Shang-ming-yu, HE Xing-cheng, ZHONG Yu-hua, WU Yong-jie
  Diversity and Distribution of Birds in Zhaojue County, Sichuan Province
    Journal of Ecology and Rural Environment   2022 Vol.38 (7): 909-914 [Abstract] (259) [PDF 1284 KB] (97)
  DENG Nan, TIAN Yu-xin, SONG Qing-an, TIAN Fei, MA Feng-feng, LUO Xue-wei, LI De-xian, YAN Jing-fen
  Characteristics of Microbial Structure of Typical Plant Communities in South Dongting Lake Poplar Clearing Area
    Journal of Ecology and Rural Environment   2022 Vol.38 (7): 915-924 [Abstract] (160) [PDF 4443 KB] (65)
  FAN Yi, ZHAO Mu-dan, WANG Jian
  Long Time Series Changes of Vegetation EVI and the Natural Influencing Factors in Qinling-Daba Mountains Area
    Journal of Ecology and Rural Environment   2022 Vol.38 (6): 733-743 [Abstract] (101) [PDF 4425 KB] (89)
  LIN Yan-min, NAN Xiong-xiong, HU Zhi-rui, LI Xin-qing, WANG Fang
  Fractional Vegetation Cover Change and Its Evaluation of Ecological Security in the Typical Vulnerable Ecological Region of Northwest China:Helan Mountains in Ningxia
    Journal of Ecology and Rural Environment   2022 Vol.38 (5): 599-608 [Abstract] (115) [PDF 2068 KB] (44)
  YANG Nan, WANG Bin, CHENG Yue-hong, ZHONG Xue, FENG Xi, HU Qiang, JIN Yi-guo
  Spatio-temporal Dynamic and Habitat Selection of Galliformes in the Alpine Ecosystem: Case Study from Wolong National Nature Reserve, Sichuan
    Journal of Ecology and Rural Environment   2022 Vol.38 (3): 319-326 [Abstract] (162) [PDF 1986 KB] (83)
  ZHU Guang, WANG Xue, ZHANG Wen-wen, WU Yi, YONG Fan, LI Chun-lin, CUI Peng
  Effects of Urban Landscape Pattern on Bird Community: A Case Study of Lishui District, Nanjing
    Journal of Ecology and Rural Environment   2022 Vol.38 (3): 327-333 [Abstract] (229) [PDF 1309 KB] (170)
  SHA Sha, ZHANG Guang-fu, SHAO Li-yuan
  Diversity and Biogeographical Analysis of Lycophytes and Ferns in Jiangsu Province, China
    Journal of Ecology and Rural Environment   2022 Vol.38 (2): 194-200 [Abstract] (150) [PDF 1671 KB] (49)
  LIU Jing, WEI Gang, HE Yu-xiao, LI Shi-ze, XU Ning, XU Hai-gen
  Species Composition and Population Dynamics of Amphibian Species Diversity in Leigongshan, Guizhou
    Journal of Ecology and Rural Environment   2022 Vol.38 (2): 201-208 [Abstract] (181) [PDF 4962 KB] (42)
  ZENG Jing-yuan, HU Jie, SONG Jing-shu, WAN Ya-qiong, GUO Zhi-hong, SONG Sen, LI Jia-qi
  A Survey of Mammal and Bird Diversity Using Camera-trapping in Liupanshan National Nature Reserve in Ningxia
    Journal of Ecology and Rural Environment   2022 Vol.38 (2): 209-216 [Abstract] (165) [PDF 14079 KB] (79)
  JIN Ya-qin, TAO Ji-song, WANG De-man, LI Dong-lin
  Population Structure and Spatial Distribution Pattern of Emmenopterys henryi in Liankang Mountain Natural Reserve, Henan Province.
    Journal of Ecology and Rural Environment   2022 Vol.38 (1): 52-60 [Abstract] (141) [PDF 1016 KB] (63)
  FU Ai-hua, GAO Er-hu, BU Ri-gu-de, CHEN Min-hao, TI Yang, LUAN Xiao-feng
  Prediction of Wintering Habitat and Analysis on Status of Protection for Eurasian Spoonbill (Platalea leucorodia) in China.
    Journal of Ecology and Rural Environment   2022 Vol.38 (1): 69-75 [Abstract] (135) [PDF 2061 KB] (72)
  WANG Gen-mei, CHEN Jie, FAN Zhi-xin, ZHANG Huan-chao, XIANG Jian
  The Shift of Bacterial Community Structure in Coastal Saline-alkaline Soil upon Addition of Different Organic Materials
    Journal of Ecology and Rural Environment   2022 Vol.38 (1): 85-95 [Abstract] (210) [PDF 2872 KB] (82)
  LI Hong-qun, NIU Chang-hui, YUAN Xiao-qing, HUO An-ping, SHANG Wei, LIU Jiang-cheng, HAN Pei-shi, ZHANG Yun-chao, JIAN Ning
  Predicting the Potential Distribution Area of Moschus moschiferus Using the MaxEnt Model in the Huanglong Mountains, Shaanxi Provinc
    Journal of Ecology and Rural Environment   2021 Vol.37 (12): 1616-1622 [Abstract] (268) [PDF 1062 KB] (90)
  XIN Yue, ZOU Cai-yu, WANG Lei, LIU Jin-e, LI Xiu-zhen
  The Evaluation of an Ecological Engineering System for the Utilization of Spartina alterniflora in Chongming Dongtan
    Journal of Ecology and Rural Environment   2021 Vol.37 (11): 1394-1403 [Abstract] (341) [PDF 1070 KB] (78)
  GU Yang-yang, ZOU Chang-xin, QIAO Xu-ning, HUANG Xian-feng, YE Xin, XU Mengjia, YANG Zhong-qing, DU Shi-peng
  Spatio-temporal Variations of Fractional Vegetation Coverage and Influencing Factors in Qianxi'nan Prefecture from 2000 to 2015
    Journal of Ecology and Rural Environment   2021 Vol.37 (11): 1413-1422 [Abstract] (228) [PDF 4413 KB] (131)
  ZHANG Jian-song, LU Wen-zhu, TANG Jin-tao, DUAN Yu-bao
  Diversity of Birds in Yongde County, Yunnan Province during Breeding Season
    Journal of Ecology and Rural Environment   2021 Vol.37 (11): 1423-1429 [Abstract] (178) [PDF 939 KB] (57)
  ZHOU Yu-jie, JIA Xia, ZHAO Yong-hua, WANG Xi, YE Xuan, AN Yi-ren
  Review on Soil Microbial Patterns along the Elevation Gradient Based on the Knowledge Mapping Analysis
    Journal of Ecology and Rural Environment   2021 Vol.37 (10): 1281-1291 [Abstract] (118) [PDF 5032 KB] (82)
  YAN Wei-dong, ZHANG Sha, ZHENG Hong-liang, FANG Ming, LI Jun-lan
  Analysis of Diversity and Fauna of Butterfly in Wuchagou Area, Central Part of Daxing'anling Mountains
    Journal of Ecology and Rural Environment   2021 Vol.37 (9): 1183-1189 [Abstract] (527) [PDF 950 KB] (73)
  BAI Yan-jiao, LIU Ren-tao, CHANG Hai-tao
  The Distribution of Ground-active Arthropod Communities in Aged Lycium barbarum Plantations in Arid Oasis Region
    Journal of Ecology and Rural Environment   2021 Vol.37 (9): 1190-1199 [Abstract] (142) [PDF 1172 KB] (73)
  LI Qiong-wen, LI Shuang, CAO Ming-chang, XU Hai-gen
  Habitat Suitability Evaluation and Corridor Design of Muntiacus crinifrons in Qianjiangyuan National Park
    Journal of Ecology and Rural Environment   2021 Vol.37 (6): 778-785 [Abstract] (187) [PDF 2349 KB] (140)
  YANG Ya-qiao, LIU Bo-ye, LIU Wei, LUO Lei, YI Jian-feng, GAO Xue-bin
  A Preliminary Study on Breeding Birds Community Diversity in Guanshan, Longxian County, Shaanxi Province
    Journal of Ecology and Rural Environment   2021 Vol.37 (5): 597-602 [Abstract] (222) [PDF 665 KB] (123)
  LIN Yuan-feng, XU Peng, ZHANG Wen-wen, CUI Peng, LI Xiao-min, LU Chang-hu
  Status of Red-crowned Cranes (Grus japonensis) in Captivity in Zoos and Nature Reserves in China
    Journal of Ecology and Rural Environment   2021 Vol.37 (5): 668-673 [Abstract] (318) [PDF 819 KB] (118)
  WANG Feng-qin, CHEN Chen, LIU Wei, LIU Ya-zhou, LU Xue-qiang, WEI Wei, GU Yuan, YI Jian-feng
  Diversity of Wintering Waterbirds and Priority Conservation Areas in Tianjin
    Journal of Ecology and Rural Environment   2021 Vol.37 (4): 509-517 [Abstract] (187) [PDF 15055 KB] (65)
  WEI Cong, LIU Shan-si, LIU Wei, YANG Le, YI Jian-feng
  Exploring the Diversity of Breeding Birds in Main Urban Green Areas of Lhasa
    Journal of Ecology and Rural Environment   2021 Vol.37 (3): 348-352 [Abstract] (228) [PDF 1193 KB] (119)
  LIU Wei, LI Hang, YI Jian-feng, SHAO Ming-qin, LIU Guan-hua, XU Hai-gen, ZHANG Ri-quan
  Analysis of Bird Diversity Variation in Poyang Lake Based on Optimized Living Planet Index
    Journal of Ecology and Rural Environment   2020 Vol.36 (11): 1369-1374 [Abstract] (324) [PDF 1242 KB] (214)
  LIU Yan-chao, LIU Shan-si, YANG Le
  Diversity and Distribution of Breeding Birds in the Surrounding Areas of Lhasa, Tibet, China
    Journal of Ecology and Rural Environment   2020 Vol.36 (11): 1381-1387 [Abstract] (308) [PDF 876 KB] (207)