Other articles related with "Q958.12":
  JIAO Run-an, LI Chao-zhou, LIU Gao-shun, YAN Shi-peng, JIAO Jian
  The Effect of Sod-Culture on the Diversity of Arbuscular Mycorrhizal Fungi in the Rhizospheric Soil of Olive
    Journal of Ecology and Rural Environment   2019 Vol.35 (4): 459-468 [Abstract] (406) [PDF 974 KB] (662)
  LIU Li, ZHANG Le, LIU Yun-peng, LI Wen-xiu, MIAO Chun-lin, LIU Xiao-guang
  Correlation Between Heavy Metal Content in Mareca strepera Tissues and the Environment in the Nanhaizi Wetland, Baotou City
    Journal of Ecology and Rural Environment   2019 Vol.35 (4): 476-483 [Abstract] (404) [PDF 9150 KB] (366)
  HOU Xiao-Yun, SONG Bo, ZHAO Shuang, DING Sheng-Yan
  Effect of Agro-landscape Heterogeneity as Affected by Scale on Diversity of Coleoptera in Fengqiu County in the Lower Reaches of the Yellow River
    Journal of Ecology and Rural Environment   2015 Vol.31 (1): 77-81 [Abstract] (745) [PDF 925 KB] (1961)
  Lü You , GONG Qian-Qian, LI Zi-Qin
  Heavy Metal Contents in Organs of Sparrow in Mudanjiang
    Journal of Ecology and Rural Environment   2008 Vol.24 (3): 94-96 [Abstract] (778) [PDF 149 KB] (1921)
  LI Shu-xin, YANG Wen-ying, ZHU Xian-can, WANG Ying-nan, WANG Jing-hong, LIN Ji-xiang
  Advances in Physiological Mechanisms of Arbuscular Mycorrhizal Fungi Induced Low Temperature Resistance in Plant
    Journal of Ecology and Rural Environment   2019 Vol.35 (12): 1516-1523 [Abstract] (523) [PDF 1112 KB] (435)