Other articles related with "S154.3":
  QIAN Chen, FAN Wei-guo, CAO Qi, YANG Hong-qiang
  Effects of Chitosan on Rhizosphere Bacterial Community and Growth in the Young Apple Trees
    Journal of Ecology and Rural Environment   2023 Vol.39 (10): 1297-1307 [Abstract] (89) [PDF 2524 KB] (38)
  WEN Chang-li, CAO Wei-wei, TANG Xue-lian, ZHAO Wen-shu, JIA Zhong-jun, MENG Lei
  High-throughput Sequencing Technology Based Research on the Changes of Culturable Bacteria Communities in Soil during Serial Enrichment
    Journal of Ecology and Rural Environment   2023 Vol.39 (1): 123-135 [Abstract] (182) [PDF 5098 KB] (137)
  HONG Xin, HAN Cheng, KONG Fan, ZHOU Feng-wu, WU Shao-song, ZHONG Wen-hui, LIU Biao
  Effects of Insect-resistant and Herbicide-tolerant Transgenic Maize on Rhizospheric Bacterial and Fungal Communities
    Journal of Ecology and Rural Environment   2020 Vol.36 (3): 358-366 [Abstract] (962) [PDF 1158 KB] (279)
  WANG Fei, QIN Fang-jin, WANG Xian-ting, WENG Ying, LIN Hui
  Study on Effects of Different Fertilization Regimes on Soil Microbial Community Based on MicroRespTM Method
    Journal of Ecology and Rural Environment   2018 Vol.34 (7): 622-629 [Abstract] (422) [PDF 1020 KB] (416)
  LI Hui-lin, HE Yan, ZHANG Jing, WANG Lan, YANG Hong, PENG Zheng-song, LU Lu
  Degradation of Polycyclic Aromatic Hydrocarbons in Paddy Soils From Different Regions in China
    Journal of Ecology and Rural Environment   2018 Vol.34 (7): 651-658 [Abstract] (718) [PDF 1031 KB] (384)
  WEI Jing, GUO Shu-fang, SUN Ben-hua, ZHAI Li-mei, WANG Hong-yuan, LIU Hong-bin, HUA Ling-ling, YANG Bo
  Effects of Winter Cover Crops on Soil Nutrients and Microbial Properties of Cinnamon Soil
    Journal of Ecology and Rural Environment   2018 Vol.34 (5): 426-432 [Abstract] (521) [PDF 821 KB] (908)
  LI Li-na, XI Yun-guan, CHEN E, HE Li-ping, WANG Lei, XIAO Xing-ji, TIAN Wei
  Effects of Tillage and Green Manure Crop on Composition and Diversity of Soil Microbial Community
    Journal of Ecology and Rural Environment   2018 Vol.34 (4): 342-348 [Abstract] (479) [PDF 1012 KB] (1347)
  ZHOU Yun-lai, ZHANG Zhen-hua, FAN Ru-qin, QIAN Xiao-qing, LU Xin, LIU Li-zhu
  Carbon Metabolism Diversity Characteristics of Soil Microbe Affected by Wheat Straw Incorporation Pattern
    Journal of Ecology and Rural Environment   2017 Vol.33 (10): 913-920 [Abstract] (507) [PDF 1084 KB] (1057)
  ZHANG Yi-fei, XU Ting-ting, HAN Cheng, DENG Huan, YIN Li-chu, ZHONG Wen-hui
  PLFA Fingerprint of Red Paddy Soils as Affected by Fertilization Pattern and Groundwater Table
    Journal of Ecology and Rural Environment   2017 Vol.33 (6): 533-538 [Abstract] (712) [PDF 771 KB] (1026)
  MENG Hui-sheng, HONG Jian-ping, WU Wen-li, LI Li
  Effect of Amendment of Biomanure of Phosphate-Solubilizing Bacteria on Soil Phosphorus Availability in Reclaimed Farmland in Coal Mining Subsidence Area
    Journal of Ecology and Rural Environment   2017 Vol.33 (4): 357-363 [Abstract] (578) [PDF 884 KB] (1182)
  RAO Shuang, LU Yang, HUANG Fei, CAI Yi-xia, CAI Kun-zheng
  A Review of Researches on Effects of Biochars on Soil Microorganisms
    Journal of Ecology and Rural Environment   2016 Vol.32 (1): 53-59 [Abstract] (906) [PDF 996 KB] (4945)
  LU Yi-Qing, ZHU An-Ning, ZHANG Jia-Bao, CHEN Xiao-Min, SHU Xin
  Effects of No-Tillage and Straw Incorporation on Soil Enzyme Activity During Wheat Growth
    Journal of Ecology and Rural Environment   2013 Vol.29 (3): 329-334 [Abstract] (692) [PDF 1222 KB] (1393)
  HUA Jian-Feng, YANG Yi-Ru, XU Jian-Hua, WANG Xing-Xiang, YIN Yun-Long
  Effects of River Sediment Application on Functional Diversity of Soil Microbial Community and Growth of Winter Wheat
    Journal of Ecology and Rural Environment   2012 Vol.28 (5): 526-531 [Abstract] (761) [PDF 937 KB] (1599)
  LI Yin, YU Li, LI Hui-Xin, XU Li, JIAO Jia-Guo, HU Feng 
  Isolation, Identification and Characteristics of a Peanut Growth-Promoting Strain of Rhizobacteria
    Journal of Ecology and Rural Environment   2012 Vol.28 (4): 416-421 [Abstract] (867) [PDF 1189 KB] (1964)
  WANG Jing, ZHANG Tian-You, YANG Juan-Juan, WANG Gai-Xia, WANG Ya-Ya
  Effects of Plastic Film Mulching on Population of Soil Microbes in Dryland
    Journal of Ecology and Rural Environment   2011 Vol.27 (6): 55-58 [Abstract] (811) [PDF 606 KB] (1485)
  PAN Xue-Lian, HUANG Sheng, FANG Hao, XU Jun, GUO Xiao-Feng, CHEN Yang, CUI Yi-Bin
  Diversity of Bacterial Community Structure in Soils of Loess Plateau
    Journal of Ecology and Rural Environment   2009 Vol.25 (3): 39-43 [Abstract] (914) [PDF 471 KB] (2025)
  ZHANG Fu-Guo, XU Yang-Chun, SHEN Qi-Rong, WANG Yong-Hong
  Effects of Rice Cultivation Pattern on Yield of After-Crop and Soil Microbial Biomass
    Journal of Ecology and Rural Environment   2009 Vol.25 (2): 49-53 [Abstract] (782) [PDF 636 KB] (1541)
  WU Dong-Hui, ZHANG Bai, CHEN Ping
  Effect of land-use on soil nematode communities in the agro-pastural ecotone of West Jilin Province
    Journal of Ecology and Rural Environment   2005 Vol.21 (2): 38-41,45 [Abstract] (668) [PDF 251 KB] (1475)
  LIN Xian-Gui, HU Jun-Li, CHU Hai-Yan, YIN Rui, YUAN Xue-Xia, ZHANG Hua-Yong, ZHU Jian-Guo
  Response of soil ammonia-oxidizing bacteria to enriched atmospheric CO2
    Journal of Ecology and Rural Environment   2005 Vol.21 (1): 44-46 [Abstract] (651) [PDF 82 KB] (1851)
  CHU Hai-Yan, BU Yuan-Qing, LIN Xian-Gui, ZHU Jian-Guo, XIE Zu-Bin, CAO Zhi-Hong, ZHANG Hua-Yong
  Effects of exogenous lanthanum on carbon utilization of soil microorganisms
    Journal of Ecology and Rural Environment   2003 Vol.19 (1): 47-49 [Abstract] (711) [PDF 122 KB] (1403)
  SHEN Hong, CAO Zhi-Hong, XU Ben-Sheng, YANG Jian-Tang, WANG Wen-Liang, HUO Xiao-Ting
  The Effect of Fertilization on the Activities of Soil Micro Organisms under Different Agroecosystems
    Journal of Ecology and Rural Environment   1997 Vol.13 (4): 29-35,54 [Abstract] (692) [PDF 131 KB] (1475)
 
 
    Journal of Ecology and Rural Environment   0 Vol. (): 0- [Abstract] (19) [PDF 1003 KB] (10)
 
 
    Journal of Ecology and Rural Environment   0 Vol. (): 0- [Abstract] (8) [PDF 1551 KB] (2)
  YU Xiao-yan, YANG Yan-fang, ZHANG Ping-jiu, ZHANG Qun, DU Yong-gu
  Effects of Biochar Addition on Soil Microbial Community Structure Under Different Water Conditions
    Journal of Ecology and Rural Environment   2019 Vol.35 (9): 1163-1171 [Abstract] (368) [PDF 1153 KB] (521)