Other articles related with "S154.5":
  ZHOU Yuan-yuan, CHEN Hu, WEI Qiang, YIN Xiu-mei, LIU Wen-jun
  Response between the Community Structure of Soil Mites and Environmental Factors on the Evergreen Broad-leaved Forest in the Shibing Karst Heritage Property, China
    Journal of Ecology and Rural Environment   2023 Vol.39 (4): 511-522 [Abstract] (113) [PDF 1264 KB] (232)
  BAI Yan-jiao, LIU Ren-tao, CHANG Hai-tao
  The Distribution of Ground-active Arthropod Communities in Aged Lycium barbarum Plantations in Arid Oasis Region
    Journal of Ecology and Rural Environment   2021 Vol.37 (9): 1190-1199 [Abstract] (231) [PDF 1172 KB] (113)
  SHAO Ying, CAO Si-ping, CAO Wen-wen, LIU Chang-hai
  Effects of Degradation and Management of Nanniwan Wetland on Soil Fauna Diversity
    Journal of Ecology and Rural Environment   2019 Vol.35 (5): 634-643 [Abstract] (408) [PDF 915 KB] (535)
  WANG Lei, LI Gang, XI Yun-guan, CHEN Qiu-hui, LI Yan, TIAN Wei, ZHANG Chi, LI Peng, YANG Hao, ZHANG Ji-bing, XIAO Xing-ji
  Investigation on Animal Diversity in Different Paddy Fields With Organic Farming: A Case Study in Daizhuang of Jurong County, Jiangsu Province, China
    Journal of Ecology and Rural Environment   2018 Vol.34 (7): 614-621 [Abstract] (613) [PDF 913 KB] (313)
  GUO Jia-hui, LI Gang, ZHAO Jian-ning, YANG Dian-lin, YAN Feng-ming, XIU Wei-ming
  Effects of Cultivation of Drought-Resistance and Salt-Tolerance Transgenic Cotton on Soil Nematode Community
    Journal of Ecology and Rural Environment   2018 Vol.34 (6): 541-546 [Abstract] (455) [PDF 780 KB] (889)
  ZHENG Wen-jing, WU Jian-qiang, GUO Jin-chuan, LI Xiang, DAI Jie, HUANG Kai, TAN Juan, WU Wei-xiong, LIU Min, YOU Wen-hui
  Effects of Irrigation Method on Community Structure of Soil Macro-Fauna in Sugarcane Field in Guangxi
    Journal of Ecology and Rural Environment   2017 Vol.33 (8): 722-729 [Abstract] (444) [PDF 1038 KB] (1565)
  TIE Lie-hua, BAI Wen-yu, FENG Mao-song, WU Tao, LI Wen-bing, HAN Dong-miao, ZHANG Zhong-yu
  Effects of Reforming Low-Efficient Cypress Forest on Meso- and Micro-Soil Faunal Community
    Journal of Ecology and Rural Environment   2016 Vol.32 (5): 767-773 [Abstract] (433) [PDF 974 KB] (690)
  WANG Qiang, LUO Yan, JIN Ya-Li, YOU Wen-Hui
  Community Structure of Soil Fauna in Forest Belt of Different Areas of Shanghai in Fall
    Journal of Ecology and Rural Environment   2012 Vol.28 (6): 669-674 [Abstract] (755) [PDF 1080 KB] (1468)
  WANG Yi, WEI Wei, YANG Xing-Zhong, CHEN Li-Ding, YANG Lei
  Drought-Tolerance Physiology and Drought-Tolerance of Plants Typical of Hilly-Gullied Area of Loess Plateau
    Journal of Ecology and Rural Environment   2011 Vol.27 (4): 56-61 [Abstract] (995) [PDF 903 KB] (1524)
  SUN Gang, FANG Yan, HU Jia-Lin, WANG Zhun
  A Preliminary Study on Bioturbation Effects of Misgurnus anguillicaudatus on Soil Animals in Paddy Field
    Journal of Ecology and Rural Environment   2011 Vol.27 (1): 100-103 [Abstract] (893) [PDF 230 KB] (1662)
  HUA Jian-Feng, LIN Xian-Gui, YIN Rui, JIANG Qian
  Effects of Arsenic Contamination on Structure of Soil Nematode Community in Mining Area
    Journal of Ecology and Rural Environment   2009 Vol.25 (1): 79-84 [Abstract] (770) [PDF 316 KB] (1805)
  AI Ni-Wa-Er·Tu-Mi-Er, YU Shu-Guang
  Distribution of Soil Macro-and Meso-Animal Communities in the North Suburbs of Urumqi
    Journal of Ecology and Rural Environment   2008 Vol.24 (2): 36-40 [Abstract] (774) [PDF 295 KB] (1516)
  WANG Jin-Feng, YOU Wen-Hui
  Community Structure of Soil Macro-invertebrate in Greenbelt Habitat in Shanghai
    Journal of Ecology and Rural Environment   2007 Vol.23 (1): 19-23 [Abstract] (760) [PDF 238 KB] (1784)