Other articles related with "S756.5":
  LIU Wei, WANG Min-biao, DU You-xin, YOU Gen-biao, WANG Jun-feng, LIAN Fa-liang , HE Xiao-yong
  Preliminary Analysis on Regeneration Effects of Gap Size in Two Coniferous Plantations
    Journal of Ecology and Rural Environment   2019 Vol.35 (10): 1299-1306 [Abstract] (521) [PDF 898 KB] (310)
  TIE Lie-hua, BAI Wen-yu, FENG Mao-song, WU Tao, LI Wen-bing, HAN Dong-miao, ZHANG Zhong-yu
  Effects of Reforming Low-Efficient Cypress Forest on Meso- and Micro-Soil Faunal Community
    Journal of Ecology and Rural Environment   2016 Vol.32 (5): 767-773 [Abstract] (428) [PDF 974 KB] (685)