Other articles related with "X176":
  OLHNUUD Aruhan, ZHANG Qi-yu, LIU Yun-hui
  Comparative Analysis on the Protection Policies and Researches of Insect Pollinator Diversity in Western Countries and China
    Journal of Ecology and Rural Environment   2023 Vol.39 (1): 1-11 [Abstract] (116) [PDF 1777 KB] (75)
  ZHANG Yuan-yuan, SU Hui-ming, LIU Kai, HUANG Cheng
  Feeding Habits of Gymnodiptychus dybowskii and the Changes of Its Food Type Caused by the Introducing of Rainbow Trout
    Journal of Ecology and Rural Environment   2022 Vol.38 (9): 1157-1164 [Abstract] (387) [PDF 1162 KB] (23)
  QIAN Lei, LI Yan-kuo, LI Jia-qi, WAN Ya-qiong, LUO Hui-tan, WU Zhi-ming, LU Jian, WANG Zhen-yu, DING Hong-xiu, ZHONG Yi-feng, SHAO Rui-qing, SHEN Jin, TA Qi, LI An-mei
  Camera-trapping Survey of the Diversity of Mammals and Birds in Qiyunshan National Nature Reserve
    Journal of Ecology and Rural Environment   2022 Vol.38 (7): 890-896 [Abstract] (290) [PDF 1305 KB] (90)
  CHEN Jun-qiong, LIU Qi-ze, CHEN Zhong-yin, MA Wen-han, CHEN Yi-wu, DU Yu, LIN Zhi-xian, JI Xiang
  The Spatio-temporal Pattern of Amphibian Diversity in Yinggeling National Nature Reserve, Hainan Province
    Journal of Ecology and Rural Environment   2022 Vol.38 (5): 621-627 [Abstract] (202) [PDF 1296 KB] (80)
  LI Cheng, ZHANG Wen-yan, XIONG Shan, WANG Yan, LIANG Xi-xi, JIANG Jian-ping, XU Hai-gen
  Application of Bayesian-weighted Approach on the Amphibian Diversity Monitoring:A Case Study in Huagaoxi Natural Reserve,Sichuan,China
    Journal of Ecology and Rural Environment   2022 Vol.38 (4): 504-510 [Abstract] (126) [PDF 890 KB] (71)
  YANG Nan, WANG Bin, CHENG Yue-hong, ZHONG Xue, FENG Xi, HU Qiang, JIN Yi-guo
  Spatio-temporal Dynamic and Habitat Selection of Galliformes in the Alpine Ecosystem: Case Study from Wolong National Nature Reserve, Sichuan
    Journal of Ecology and Rural Environment   2022 Vol.38 (3): 319-326 [Abstract] (191) [PDF 1986 KB] (93)
  ZHU Guang, WANG Xue, ZHANG Wen-wen, WU Yi, YONG Fan, LI Chun-lin, CUI Peng
  Effects of Urban Landscape Pattern on Bird Community: A Case Study of Lishui District, Nanjing
    Journal of Ecology and Rural Environment   2022 Vol.38 (3): 327-333 [Abstract] (272) [PDF 1309 KB] (196)
  WANG Yan-mei, CHEN Qiao-er, LIN You-fu, ZHONG Jun-jie, HUANG Yan-bin, DING Guo-hua
  Spatial and Temporal Distribution of Amphibian Diversity in Fujian Junzifeng National Nature Reserve
    Journal of Ecology and Rural Environment   2022 Vol.38 (1): 76-84 [Abstract] (184) [PDF 1796 KB] (70)
  ZHANG Jian-song, LU Wen-zhu, TANG Jin-tao, DUAN Yu-bao
  Diversity of Birds in Yongde County, Yunnan Province during Breeding Season
    Journal of Ecology and Rural Environment   2021 Vol.37 (11): 1423-1429 [Abstract] (190) [PDF 939 KB] (62)
  LIU Yun-hui, WANG Shi-hao, CHEN Bao-xiong, FAN Shun-xiang, YU Zhen-rong
  A Review of Policies and Measures for Agricultural Biodiversity Conservation in China and Outlook for Post 2020
    Journal of Ecology and Rural Environment   2021 Vol.37 (10): 1225-1233 [Abstract] (387) [PDF 2376 KB] (158)
  YU Dan-dan, TONG Wen-jun, LIU Wei, YI Jian-feng, CHEN Meng-meng, CAO Ming-chang, XU Hai-gen
  A Preliminary Study on Scenarios for Biodiversity Targets in China Based on the “Nature Futures Framework”
    Journal of Ecology and Rural Environment   2021 Vol.37 (10): 1234-1241 [Abstract] (393) [PDF 1566 KB] (322)
  LIU Yu-ping, SHI Pei-rong, ZHANG Zhi-ru, WAN Hua-wei, PENG Yu, WANG Yong-cai
  Study on the Indicator System for Quantitatively Measuring the Biodiversity Contributions to Human Well-being
    Journal of Ecology and Rural Environment   2021 Vol.37 (10): 1242-1248 [Abstract] (148) [PDF 775 KB] (75)
  FAN Shun-xiang, HU Fei-long, LIU Yun-hui
  Analysis of the Progress on the Agriculture-related “Aichi Biodiversity Targets”
    Journal of Ecology and Rural Environment   2021 Vol.37 (10): 1249-1255 [Abstract] (135) [PDF 835 KB] (71)
  TONG Wen-jun, YU Dan-dan, LE Zhi-fang, CAO Ming-chang, XU Hai-gen
  An Integrated Platform for Biodiversity Assessment Policy Tools
    Journal of Ecology and Rural Environment   2021 Vol.37 (10): 1256-1263 [Abstract] (121) [PDF 12031 KB] (125)
  FU Shi-feng, WU Hai-yan, CAI Xiao-qiong
  Determination of the Benthic Biodiversity Protection Targets in Xiamen Sea Area
    Journal of Ecology and Rural Environment   2021 Vol.37 (10): 1264-1270 [Abstract] (122) [PDF 774 KB] (39)
  FENG Si-jie, CHEN Bao-xiong, LIU Yun-hui
  Effects of Land Use Intensity Change on Biodiversity in Agricultural Areas
    Journal of Ecology and Rural Environment   2021 Vol.37 (10): 1271-1280 [Abstract] (235) [PDF 2874 KB] (80)
  GAO Shuai, LIU Wei, ZHANG Shuai, YI Jian-feng, WANG Zheng
  Diversity of Wintering Waterbirds in Tiaozini Wetland of Dongtai and Rudong Wetland, Jiangsu Province
    Journal of Ecology and Rural Environment   2021 Vol.37 (9): 1176-1182 [Abstract] (262) [PDF 1092 KB] (106)
  CHEN Wan, QIAN Ru-en, HU Chao-chao, LIU Wei, ZHANG Chen-ling, XU Hai-gen
  New Bird Records in China from 2000 to 2018
    Journal of Ecology and Rural Environment   2021 Vol.37 (7): 904-908 [Abstract] (442) [PDF 723 KB] (165)
  YANG Ya-qiao, LIU Bo-ye, LIU Wei, LUO Lei, YI Jian-feng, GAO Xue-bin
  A Preliminary Study on Breeding Birds Community Diversity in Guanshan, Longxian County, Shaanxi Province
    Journal of Ecology and Rural Environment   2021 Vol.37 (5): 597-602 [Abstract] (246) [PDF 665 KB] (132)
  WANG Feng-qin, CHEN Chen, LIU Wei, LIU Ya-zhou, LU Xue-qiang, WEI Wei, GU Yuan, YI Jian-feng
  Diversity of Wintering Waterbirds and Priority Conservation Areas in Tianjin
    Journal of Ecology and Rural Environment   2021 Vol.37 (4): 509-517 [Abstract] (199) [PDF 15055 KB] (67)
  LIU Ming-hua, CHEN Yan-mei, ZOU Chang-xin, DING Jiang-hui, Lü Tian-tian, ZHANG Yang
  Comprehensive Evaluation Method and Empirical Study of Biodiversity Maintenance Function at Regional Scale
    Journal of Ecology and Rural Environment   2021 Vol.37 (3): 287-294 [Abstract] (234) [PDF 1505 KB] (172)
  WEI Cong, LIU Shan-si, LIU Wei, YANG Le, YI Jian-feng
  Exploring the Diversity of Breeding Birds in Main Urban Green Areas of Lhasa
    Journal of Ecology and Rural Environment   2021 Vol.37 (3): 348-352 [Abstract] (235) [PDF 1193 KB] (123)
  LIU Wei, LI Hang, YI Jian-feng, SHAO Ming-qin, LIU Guan-hua, XU Hai-gen, ZHANG Ri-quan
  Analysis of Bird Diversity Variation in Poyang Lake Based on Optimized Living Planet Index
    Journal of Ecology and Rural Environment   2020 Vol.36 (11): 1369-1374 [Abstract] (342) [PDF 1242 KB] (230)
  LI Jia-qi, ZHAO Wei, WAN Ya-qiong, QI Yue, WANG Xiao-ning
  Studies on the Diversity of Breeding Birds in the Desert of East Alxa,Inner Mongolia
    Journal of Ecology and Rural Environment   2020 Vol.36 (11): 1375-1380 [Abstract] (337) [PDF 1107 KB] (142)
  LIU Yan-chao, LIU Shan-si, YANG Le
  Diversity and Distribution of Breeding Birds in the Surrounding Areas of Lhasa, Tibet, China
    Journal of Ecology and Rural Environment   2020 Vol.36 (11): 1381-1387 [Abstract] (316) [PDF 876 KB] (227)
  MA Dong-hui, LI Jian-liang, LIU Wei, LU Meng-jie, BAO Xin-kang, YI Jian-feng
  Study on Bird Species Diversity in Gansu Kongtong Mountain in Summer From 2016 to 2018
    Journal of Ecology and Rural Environment   2020 Vol.36 (11): 1388-1394 [Abstract] (207) [PDF 918 KB] (100)
  WANG Li-ting, LIU He, LIU Wei, WANG Yi-yan, XU Cui-ping, LI Xin-yang, HUANG Qing-rong, SUN Hu-shan, YI Jian-feng
  Community Structure and Diversity of Overwintering Waterbird in Coastal Wetlands of Yantai City
    Journal of Ecology and Rural Environment   2020 Vol.36 (11): 1395-1402 [Abstract] (426) [PDF 1255 KB] (162)
  YU Ding-kun, XU Zhi-wen, LIU Wei, QI Hong-yan, ZHAN Hui-ying, LUO Hao, LIU Guan-hua, YI Jian-feng
  A Preliminary Study on Wintering Waterbirds Diversity and Trend of Sub Lakes in Jiangxi Poyang Lake National Nature Reserve
    Journal of Ecology and Rural Environment   2020 Vol.36 (11): 1403-1409 [Abstract] (301) [PDF 1127 KB] (163)
  ZHOU Sheng-ling, LIU Shan-si, LI Ji-rong, YANG Le
  Species Diversity of Wintering Waterbirds Along Yarlung Zangbo River and Its Three Branches in Tibet
    Journal of Ecology and Rural Environment   2020 Vol.36 (11): 1410-1415 [Abstract] (299) [PDF 1065 KB] (251)
  WEN Chao-ran, CHEN Guang-hui, JIN Wei, ZHOU Jia-jun, LIU Bao-quan
  The New Record of Tephrodornis virgatus in Zhejiang Province
    Journal of Ecology and Rural Environment   2020 Vol.36 (11): 1416-1417 [Abstract] (423) [PDF 1430 KB] (208)