Other articles related with "X522":
  ZHEN Ling, XIE Rong-rong, SHI Cheng-chun, LIU Ji-hui, JIANG Hua, LI Jia-bing, CHEN Jin, TIAN Kai-di
  Study on Water Quality Variation and the Influencing Factors of Near-dam Section of Shuikou Reservoir in Summer
    Journal of Ecology and Rural Environment   2023 Vol.39 (7): 943-953 [Abstract] (101) [PDF 2453 KB] (204)
  QIN Huan-huan, HUANG Li-xiang, CHEN Yi-ping, GAO Bai, SUN Zhan-xue
  Distribution Characteristics and Health Risk Assessment of Arsenic and Cadmium in Water of Lhasa River Basin
    Journal of Ecology and Rural Environment   2023 Vol.39 (1): 107-114 [Abstract] (143) [PDF 1075 KB] (111)
  LIU Mao-lin, XIAO Sheng-bai, DENG Xiao-yue, LIANG Yin-kun, CHEN Yu-cheng, HUANG Lei
  Enhanced Treatment of Polluted River Water by Rotating Biological Contactor Combined with Surface Flow Constructed Wetland at North Subtropical in Autumn and Winter
    Journal of Ecology and Rural Environment   2022 Vol.38 (9): 1174-1180 [Abstract] (204) [PDF 1342 KB] (97)
  HUANG Jie-yu, NAN Zhe, SHANG Xue-shen, WANG Xiao-yan, DU Yi
  Risk Assessment on Nitrogen Loss from Crop Farming in the Three Northeastern Provinces of China
    Journal of Ecology and Rural Environment   2022 Vol.38 (5): 660-669 [Abstract] (118) [PDF 3704 KB] (32)
  XU Xin-yao, PU Xiao, GAO Jing, DONG Xue, ZHANG Yu-hu, HU Yan-jia, MENG Shao-kang, WANG Jian
  Fluorescence Characteristics of DOC for Landscape Water in Beijing and Its Complexing Characteristics with Copper and Lead
    Journal of Ecology and Rural Environment   2022 Vol.38 (4): 521-530 [Abstract] (177) [PDF 1547 KB] (119)
  XUE Tong-zhan, LI Wei-hua, HUANG Jian, ZHU Shu-guang, WANG Kun
  Study on the Removal of Pollutants From River Water by Membrane Aerated Biofilm Technology
    Journal of Ecology and Rural Environment   2022 Vol.38 (4): 531-537 [Abstract] (577) [PDF 1856 KB] (149)
  LIU Yu, YANG Fei, ZHANG Yi-min, GAO Yue-xiang, ZHANG Zhi-wei, ZHU Yue-ming, KONG Ming, ZHAO Yuan, QIAN Wen-han
  Temporal and Spatial Variation Characteristics of Chlorophyll a and Analysis of Related Environmental Factors in the Estuary Area of Gehu Lake
    Journal of Ecology and Rural Environment   2021 Vol.37 (6): 733-739 [Abstract] (231) [PDF 4378 KB] (242)
  MA Ting-ting, FAN Ya-min, LI Kuan-yi, HU Zhong-jun, WU Zhao-shi
  Ecological Health Assessment of Main Estuaries of Lake Taihu Based on Phytoplankton Index of Biotic Integrity
    Journal of Ecology and Rural Environment   2021 Vol.37 (4): 501-508 [Abstract] (250) [PDF 13773 KB] (83)
  CUI Bing, GAO Hong-jie, ZHENG Zhao-pei, YU Hui-bin
  Applying EEM Coupled with 2D-COS to Character Structural Composition of DOM and Its Spatial Variations in an Urban River
    Journal of Ecology and Rural Environment   2021 Vol.37 (3): 369-377 [Abstract] (418) [PDF 4836 KB] (236)
  LI Dan-yang, HU Jie, DONG Yi-wei, JIN Hong-mei
  Life Cycle Assessment of Two Manure Treatment Modes in Intensive Dairy Farms
    Journal of Ecology and Rural Environment   2021 Vol.37 (2): 257-264 [Abstract] (303) [PDF 1693 KB] (188)
  XU Bing-bing
  Effects of Watershed Characteristics on Dissolved Organic Matter Concentrations in the South Tiaoxi River Watershed
    Journal of Ecology and Rural Environment   2021 Vol.37 (1): 39-48 [Abstract] (256) [PDF 2009 KB] (128)
  XU Xin-yao, PU Xiao, LIU Xun-liang, ZHANG Rui-ning, ZHANG Yu-hu, GAO Jing, DONG Xue, WANG Zi-kang
  Tempo-spatial Variations of Dissolved Organic Carbon and Heavy Metals in Miyun Section of Chaobai River
    Journal of Ecology and Rural Environment   2020 Vol.36 (9): 1177-1184 [Abstract] (288) [PDF 1400 KB] (269)
  LIU Juan, ZHANG Shu-xiang, NING Dong-wei, ZHANG Nai-ming
  Characteristics of Phosphorus Runoff Losses and Influencing Factors in Three Cultivated Soils
    Journal of Ecology and Rural Environment   2019 Vol.35 (10): 1346-1352 [Abstract] (680) [PDF 865 KB] (317)
  LIU Qiang, WANG Kang, LUO Bin, CHEN Peng, YANG Yuan, CHEN Ling-ling
  Characterization of the Impacts of Underlying Surface Conditions of the Fujiang River Basin on the Non-Point Source Pollution Loads Using the SWAT Model
    Journal of Ecology and Rural Environment   2019 Vol.35 (6): 722-729 [Abstract] (599) [PDF 5549 KB] (631)
  CHANG Ya-jun, ZHANG Ya, LIU Xiao-jing, LI Nai-wei, DU Feng-feng, YAO Dong-rui
  Effect of Suaeda glauca Purifying Seawater From Marinelands Varying in Eutrophication Degree
    Journal of Ecology and Rural Environment   2017 Vol.33 (11): 1023-1028 [Abstract] (470) [PDF 935 KB] (1126)
  ZHENG Zhong-hua, LIU Kai-chuan, ZHANG Ping, LI Xiao-chen
  Heavy Metal Pollution of the Sediment in the Mainstream of Huaihe River and Assessment of Its Potential Ecological Risk
    Journal of Ecology and Rural Environment   2017 Vol.33 (10): 935-942 [Abstract] (465) [PDF 1116 KB] (1170)
  JI Li, LIU Jing, LI Zhi-wei, PAN Bao-zhu, SUN Meng
  Accidents of Water Pollution in China in 2011-2015 and Their Causes.
    Journal of Ecology and Rural Environment   2017 Vol.33 (9): 775-782 [Abstract] (774) [PDF 840 KB] (2068)
  LI Shao-hua, WANG Xue-quan, LAN Lan, GAO Qi, YANG Zhan-wu
  Ecological Risk Assessment of Heavy Metals in Sedimentsat Estuaries of Major Inlets of the Qinghai Lake Basin
    Journal of Ecology and Rural Environment   2016 Vol.32 (6): 940-945 [Abstract] (510) [PDF 1022 KB] (724)
  WU Wen-huan, HE Xiao-juan, WU Hai-lu, WANG Xin-ze, SHEN Jian
  Identification of Sources of Nitrate in the Yongan River With Isotopic Technology
    Journal of Ecology and Rural Environment   2016 Vol.32 (5): 802-807 [Abstract] (534) [PDF 1144 KB] (1174)
  DONG Xu, MEI Kun, SHANG Xu, HUANG Shu-hui, HUANG Hong
  Analysis of Variation Trend of Water Quality Based on Mann-Kendall Test and Rescaled Range Analysis
    Journal of Ecology and Rural Environment   2016 Vol.32 (2): 277-282 [Abstract] (724) [PDF 1688 KB] (1080)
  WANG Qiong, JIANG De-Juan, YU Jing, ZHANG Hua
  Spatio-Temporal Distribution of Nitrogen and Phosphorus and Spatial and Multi-Variable Statistical Analysis of Its Impacting Factors in Xiaoqinghe Watershed
    Journal of Ecology and Rural Environment   2015 Vol.31 (2): 137-145 [Abstract] (476) [PDF 3215 KB] (2128)
  YU Lin, WANG Dong-Qi, DENG Huan-Guang, LI Yang-Jie, CHANG Si-Qi, YE Xiao, CHEN Zhen-Lou
  Denitrification Rates in Sediments of Suzhou River and Rivers in Chongming Island of Shanghai and Their Affecting Factors
    Journal of Ecology and Rural Environment   2015 Vol.31 (1): 100-105 [Abstract] (696) [PDF 1037 KB] (1957)
  LI Dian-Bao, ZHANG Wei, WANG Li-Qing, SHAN Ying, HAN Liang
  Spectral Absorption Characteristics and Potential Sources of CDOM in Rivers in Shanghai Region
    Journal of Ecology and Rural Environment   2014 Vol.30 (4): 488-494 [Abstract] (530) [PDF 1465 KB] (2032)
  ZHANG Bao-Jun, ZHU Meng-Man, WANG Peng, YUAN Ping, CHENG Xiang-Lei, CAI Hong-Ping
  Spatial and Temporal Distribution of Dissolved Cadmium in and Water Quality Assessment of the Water Body of the Ganjiang River Catchment
    Journal of Ecology and Rural Environment   2014 Vol.30 (4): 495-499 [Abstract] (565) [PDF 1979 KB] (1789)
  DUAN Lun-Chao, WANG Feng-He, ZHANG Fan, JI Ying-Xue, LI Hui, WANG Guo-Xiang
  Tolerance of Potamogeton crispus to Toxicity in Purifying Low Concentration Copper Containing Tailwater
    Journal of Ecology and Rural Environment   2014 Vol.30 (2): 228-233 [Abstract] (647) [PDF 1094 KB] (1166)
  ZHENG Ling-Fang
  Potential Ecological Risk Assessment of Heavy Metals in River Sediments of Drinking Water Sources of Huangpu River
    Journal of Ecology and Rural Environment   2013 Vol.29 (6): 762-767 [Abstract] (477) [PDF 1589 KB] (1258)
  WU Wei, HUANG Tian-Yin, ZHAO Ke-Qiang, ZHANG Hou-Hu, SUN Qin-Fang, LI Wei-Xin
  Investigation, Analysis and Estimation of Pollutants Discharged into Rivers Typical of Rapidly-Urbanizing Areas in South Jiangsu
    Journal of Ecology and Rural Environment   2013 Vol.29 (5): 618-624 [Abstract] (526) [PDF 907 KB] (1280)
  CHEN Ling, LIU De-Fu, SONG Lin-Xu, CUI Yu-Jie, XIAO Shang-Bin, FAN Dong-Xing
  Soil Nitrogen Loss From Sloping Farmland Under Artificial Rainfall in Xiangxi River Valley
    Journal of Ecology and Rural Environment   2012 Vol.28 (6): 616-621 [Abstract] (750) [PDF 1019 KB] (1809)
  ZHANG Dong, YANG Wei, ZHAO Jian-Li
  Tracing Nitrate Sources of the Yellow River and Its Tributaries With Nitrogen Isotope
    Journal of Ecology and Rural Environment   2012 Vol.28 (6): 622-627 [Abstract] (1553) [PDF 2251 KB] (1847)
  LI Sen, YE Hai, CHEN Xin, XUE Feng, WANG Tong-Cheng
  Use of a Modified Multi-Soil-Layering System to Remove Nitrogen From Polluted River Water
    Journal of Ecology and Rural Environment   2012 Vol.28 (5): 569-573 [Abstract] (797) [PDF 1149 KB] (1497)