Other articles related with "X826":
  ZHU Wei-han, LIN Jin-huang, YANG Shu-qi, CHEN Mei-ying, DAI Yong-wu, ZHU Yan-ping
  Characterization of Spatial and Temporal Evolution of Forest Loss in Counties in Fujian Province and Analysis of Its Influencing Factors
    Journal of Ecology and Rural Environment   2024 Vol.40 (4): 499-512 [Abstract] (31) [PDF 17727 KB] (48)
  CHEN Li-ting, CAI Hai-sheng
  Spatial and Temporal Evolution of Land Use Conflicts and Their Key Influencing Factors in the Changjiang River Basin
    Journal of Ecology and Rural Environment   2024 Vol.40 (1): 55-67 [Abstract] (67) [PDF 5065 KB] (106)
  QIAN Hong-yun, CHEN Shuang
  Effects of Land Use Change on Tradeoff-synergy Relationship of Ecosystem Services in New Area of Megacity: The Case of Nanjing Jiangbei New Area
    Journal of Ecology and Rural Environment   2023 Vol.39 (9): 1123-1132 [Abstract] (153) [PDF 4219 KB] (100)
  SHI Pei-rong, WAN Hua-wei, LIU Yu-ping, WANG Yong-cai, SUN Chen-xi, CAO Ming-chang, YU Jian-ping
  Assessment on the Contribution of Biodiversity to Human Well-being:Case Study in Qianjiangyuan
    Journal of Ecology and Rural Environment   2023 Vol.39 (8): 1008-1019 [Abstract] (108) [PDF 1473 KB] (49)
  WANG Jun-jie, XIA Yu, YU Xin-ping, LIU Jin-fu, LI Han-cheng, CHEN Yu-wei
  Temporal and Spatial Distribution Characteristics and Water Quality Evaluation of Planktonic Algae in the Middle and Lower Reaches of Ganjiang River
    Journal of Ecology and Rural Environment   2023 Vol.39 (8): 1031-1041 [Abstract] (131) [PDF 1202 KB] (176)
  YANG Zheng-zhong, XU Xi-bao, LI Jing-yi, LIANG Cai-ping
  Progress and Prospects of Research on Ecosystem Service Flow
    Journal of Ecology and Rural Environment   2023 Vol.39 (7): 827-838 [Abstract] (373) [PDF 974 KB] (340)
  WANG Xiao-xian, ZHANG Xiu-xia, LI Wang-ping, CHENG Xiao-qiang, LING Qing, ZHOU Zhao-ye, HAO Jun-ming, LIN Qing-run, CHEN Lu
  Assessment of Ecological Environment Quality in Qilian Mountain National Nature Reserve Based on Improved RSEI Model
    Journal of Ecology and Rural Environment   2023 Vol.39 (7): 853-863 [Abstract] (373) [PDF 3778 KB] (222)
  FANG Chao-yang, CAI Zhen-rao, ZHAO Hua-fei, HE Qing-hua, LIU Zhi-yong
  Urban-rural Gradient Feature of Matching Ecosystem Services Supply and Demand in the Main Area of Nanchang
    Journal of Ecology and Rural Environment   2023 Vol.39 (6): 713-722 [Abstract] (140) [PDF 4582 KB] (90)
  GAO Xing, SONG Zhao-ying, LI Chen-xi, TANG Huai-zhi
  Landscape Pattern Optimization in Baiyangdian Basin Based on Landscape Ecological Risk Assessment
    Journal of Ecology and Rural Environment   2023 Vol.39 (2): 174-183 [Abstract] (205) [PDF 3365 KB] (402)
  LIU Ting, TANG Yan-qiu, DING Jia-jia, NIU Jin-lan, GENG Hua
  Spatiotemporal Responses of Habitat Quality to Urban Sprawl in Chengdu-Chongqing Economic Circle
    Journal of Ecology and Rural Environment   2023 Vol.39 (1): 20-28 [Abstract] (213) [PDF 2992 KB] (264)
  LI Zhi-ying, LI Yuan-yuan, LI Wen-xing, XUE Meng-ke
  Study on the Construction of Ecological Security Pattern in Kunming Based on MSPA and MCR Model
    Journal of Ecology and Rural Environment   2023 Vol.39 (1): 69-79 [Abstract] (158) [PDF 4038 KB] (121)
  CHEN Yan, WANG Nan, ZHAO Li-jun, FENG Yang, LI Hai-dong
  Research on Ecological Construction Model of Villages and Townships in the Important Area of Water Conservation and Biodiversity Conservation in Daloushan Mountains
    Journal of Ecology and Rural Environment   2022 Vol.38 (10): 1299-1308 [Abstract] (231) [PDF 1563 KB] (201)
  LI Xue-mei, LIU Qian
  Analysis of the Spatial-temporal Evolution and Driving Factors of Rural Residential Areas in Metropolitan Fringe: A Case Study of Tianjin
    Journal of Ecology and Rural Environment   2022 Vol.38 (10): 1309-1317 [Abstract] (206) [PDF 2492 KB] (142)
  FENG Rong-rong, ZHANG Kai-li, HAN Jia-ning, LI Ying-hui, LIU Qi-qi, LIU Kang
  Remote Sensing Evaluation and Influence Factor Analysis of Ecological Environment Quality in the Fenghe River Watershed
    Journal of Ecology and Rural Environment   2022 Vol.38 (7): 860-871 [Abstract] (365) [PDF 3407 KB] (107)
  WANG Cheng, LIU Hong-yu, LI Yu-feng, WANG Gang, DONG Bin, CHEN Hao, ZHANG Ya-nan, ZHAO Yong-qiang
  A Study on Habitat Suitability and Ecological Threshold of Waterbird Guilds in Yancheng Coastal Wetlands:Implications for Habitat Structure Restoration
    Journal of Ecology and Rural Environment   2022 Vol.38 (7): 897-908 [Abstract] (604) [PDF 5239 KB] (404)
  ZHANG Yun, ZHANG Yin-long, WU Yong-bo, LI Hai-dong
  Research Progress in Naturalness Assessment of Urban Biodiversity Conservation
    Journal of Ecology and Rural Environment   2022 Vol.38 (6): 681-688 [Abstract] (324) [PDF 886 KB] (186)
  ZHOU Hai-ju, LIU Xiao-ying, HU Jing-da, YU Su-fang
  Analysis on Dynamic Changes of Landscape Structure in Guangxi Gulf of Tonkin Economic Zone Based on Optimum Granularity
    Journal of Ecology and Rural Environment   2022 Vol.38 (5): 545-555 [Abstract] (275) [PDF 2739 KB] (260)
  WANG You-wen, XU Jie, LI Ji-ying, LIU Jin-e
  Changes of Aquatic Vegetation and Water Quality after Removal of Pen Aquaculture in Lake East Taihu
    Journal of Ecology and Rural Environment   2022 Vol.38 (1): 104-111 [Abstract] (612) [PDF 3001 KB] (606)
  BAO Hong-guang, WANG Cheng, DU Wan-guang
  Research Progress on Dust Detention Effect of Urban Trees: A Review
    Journal of Ecology and Rural Environment   2021 Vol.37 (12): 1514-1523 [Abstract] (325) [PDF 991 KB] (180)
  YAN Wei-dong, ZHANG Sha, ZHENG Hong-liang, FANG Ming, LI Jun-lan
  Analysis of Diversity and Fauna of Butterfly in Wuchagou Area, Central Part of Daxing'anling Mountains
    Journal of Ecology and Rural Environment   2021 Vol.37 (9): 1183-1189 [Abstract] (810) [PDF 950 KB] (136)
  NONG Lan-ping, WANG Jin-liang, YU Yuan-he
  Research on Ecological Environment Quality in Central Yunnan Based on MRSEI Model
    Journal of Ecology and Rural Environment   2021 Vol.37 (8): 972-982 [Abstract] (703) [PDF 14036 KB] (186)
  ZHANG Jia-chen, GAO Peng, DONG Xue-de, LI Teng, XU Jing-wei, DUN Xing-jian
  Ecological Vulnerability Assessment of Qingdao Coastal Zone Based on Landscape Pattern Analysis
    Journal of Ecology and Rural Environment   2021 Vol.37 (8): 1022-1030 [Abstract] (322) [PDF 7881 KB] (82)
  ZHANG Long-jiang, JI Rong-ting, LI Hui, ZHANG Yun-hua, ZHANG Ji-fei, LIU Chang, LIU Ben-li, LI Hai-dong
  Research on Ecological Construction Pattern of Beautiful and Livable Rural and Townships under the Constrains of Eco-functions Protection
    Journal of Ecology and Rural Environment   2021 Vol.37 (7): 827-833 [Abstract] (350) [PDF 4435 KB] (185)
  YANG Kai, CAO Yin-gui, FENG Zhe, GENG Bing-jin, FENG Yi, WANG Shu-fei
  Research Progress of Ecological Security Pattern Construction Based on Minimum Cumulative Resistance Model
    Journal of Ecology and Rural Environment   2021 Vol.37 (5): 555-565 [Abstract] (502) [PDF 1477 KB] (247)
  YANG Kui, XIN Gui-xin, JIANG Hao-yu, YANG Chao-xian
  Study on Spatiotemporal Changes of Landscape Ecological Risk Based on the Optimal Spatial Scale: A Case Study of Jiangjin District, Chongqing City
    Journal of Ecology and Rural Environment   2021 Vol.37 (5): 576-586 [Abstract] (305) [PDF 3991 KB] (259)
  MA Ting-ting, FAN Ya-min, LI Kuan-yi, HU Zhong-jun, WU Zhao-shi
  Ecological Health Assessment of Main Estuaries of Lake Taihu Based on Phytoplankton Index of Biotic Integrity
    Journal of Ecology and Rural Environment   2021 Vol.37 (4): 501-508 [Abstract] (260) [PDF 13773 KB] (93)
  LI Dan-yang, HU Jie, DONG Yi-wei, JIN Hong-mei
  Life Cycle Assessment of Two Manure Treatment Modes in Intensive Dairy Farms
    Journal of Ecology and Rural Environment   2021 Vol.37 (2): 257-264 [Abstract] (326) [PDF 1693 KB] (276)
  HUANG Ying, LI Xin
  Ecosystem Services Evaluation and Spatiotemporal Analysis of Huaihe River Eco-economic Zone from 1995 to 2015
    Journal of Ecology and Rural Environment   2021 Vol.37 (1): 49-56 [Abstract] (292) [PDF 4209 KB] (470)
  ZHANG Mei-li, QI Yue-pu, ZHANG Li, CHEN Ying, ZHOU Ya-peng, CHEN Ya-heng, WANG Shu-tao
  Identification and Analysis of Ecological Nodes Based on Linkage Mapper and Granularity Inverse Method in the Middle and Northern Sections of Taihang Mountain: A Case Study of Fuping County, Hebei Province
    Journal of Ecology and Rural Environment   2020 Vol.36 (12): 1569-1578 [Abstract] (571) [PDF 24991 KB] (100)
  SUN Xin-yu, TIAN Jia-rong, XU Yan-nan, XU Sheng, LI Hai-dong
  Evaluation of Ecological Landscape of Road Based on Terrestrial Laser Scanning: A Case Study of Huanghai National Forest Park
    Journal of Ecology and Rural Environment   2020 Vol.36 (11): 1477-1484 [Abstract] (345) [PDF 1000 KB] (202)