Impact of Landscape Pattern of Riparian Buffers on Water Quality in the Upper Reaches of Huntai River Basin
LI Yan-Li, LI Yan-Fen, XU Zong-Xue, GUAN Zhong-Mei
Journal of Ecology and Rural Environment . 2015, (1): 59 -68 .  DOI: 10.11934/j.issn.1673-4831.2015.01.009