Landscape Prediction of Yangtze Estuarine Wetlands in 2020 Under Different Scenarios
LI Xi-Zhi, LI Xiu-Zhen, REN Lin-Jing, SHEN Fang, YAN Zhong-Zheng, HUANG Xing
Journal of Ecology and Rural Environment . 2015, (2): 188 -196 .  DOI: 10.11934/j.issn.1673-4831.2015.02.008