Community Structure of Macrozoobenthos in Huangpu River and Its Relationships With Environmental Factors.
FENG Li-hui, WANG Li-qing, XIONG Chun-hui, ZHANG Rui-lei
Journal of Ecology and Rural Environment . 2017, (9): 806 -815 .  DOI: 10.11934/j.issn.1673-4831.2017.09.006