Degradation of Polycyclic Aromatic Hydrocarbons in Paddy Soils From Different Regions in China
LI Hui-lin, HE Yan, ZHANG Jing, WANG Lan, YANG Hong, PENG Zheng-song, LU Lu
Journal of Ecology and Rural Environment . 2018, (7): 651 -658 .  DOI: 10.11934/j.issn.1673-4831.2018.07.011