Analysis on the Driving Force of Farming Non-Point Source Pollution in the Xingyun Lake Basin of Yunan Province
ZHENG Tian-tian, ZHAO Xiao-qing, LU Fei-fei, PU Jun-wei, MIAO Pei-pei
Journal of Ecology and Rural Environment . 2019, (6): 730 -737 .  DOI: 10.19741/j.issn.1673-4831.2018.0251