Comparison of Soil Physical Properties Between Reclaimed Land and Undamaged Land in Grassland Opencast Mining Area
HUANG Yu-han, KUANG Xin-yu, CAO Yin-gui, LUO Gu-bai, WANG Shu-fei, YANG Geng, BAI Zhong-ke
Journal of Ecology and Rural Environment . 2019, (7): 940 -946 .  DOI: 10.19741/j.issn.1673-4831.2018.0621