Characteristics of Macrobenthos Communities and Status Quo of Branchiostoma belcheri tsingtauense Resources in Changli Sea Area, Hebei Province
GUO Xing-ran, LIU Xian-bin, ZHANG Qing-tian, ZHAO Xing-gui
Journal of Ecology and Rural Environment . 2019, (8): 1034 -1042 .  DOI: 10.19741/j.issn.1673-4831.2018.0883