Study on Characteristics of Pollutant Discharge From Paddy Runoff for Resource Utilization of Swine Feces
LI Kai-yi, SHEN Gen-xiang, WANG Zhen-qi, ZHAO Xiao-xiang, QIAN Xiao-yong, FU Kan, XU Chang, HE Zhong-hu
Journal of Ecology and Rural Environment . 2020, (1): 129 -135 .  DOI: 10.19741/j.issn.1673-4831.2019.0410