Effect of Bacillus Complex on Water Quality and Bacterial Community Structure of Carassius aumtus Culture Water
LI Xue, LIU Shu-feng, YAN Yu-meng, ZHANG Run-jie, WANG Tian-jie, FU Bao-rong
Journal of Ecology and Rural Environment . 2020, (4): 522 -530 .  DOI: 10.19741/j.issn.1673-4831.2019.0573