Comparing the Environmental Fate of Typical Antibiotics Sulfamethoxazole and Enrofloxacin in Aquaculture Using a Multi-media Environmental Fugacity Model
SHAN Xiang-bao, FANG Long-xiang, SHI Yu-lu, XING Lu-chang, QIU Li-ping, HU Geng-dong, SONG Chao, CHEN Jia-zhang
Journal of Ecology and Rural Environment . 2021, (8): 1059 -1065 .  DOI: 10.19741/j.issn.1673-4831.2021.0073