Study on Carbon Storage Change and Optimization of Land Use in Jiangyin City
ZHAO Yi-xing, GAO Run-yi, LI Hai-dong, CHUAI Xiao-wei, GUO Xiao-min
Journal of Ecology and Rural Environment . 2022, (10): 1290 -1298 .  DOI: 10.19741/j.issn.1673-4831.2022.0491