Effect of Amendments on Ryegrass Grown on Copper Mine Tailing
HAO Xiu-Zhen, ZHOU Dong-Mei, WANG Yu-Jun, CHEN Huai-Man
Journal of Ecology and Rural Environment . 2002, (1): 11 -15 .